Over deze website

Deze website werd ontwikkeld door Laurens Debackere, Niels Dossche, Glenn Feys, Tibo Vande Moortele en Chato De Veirman in het kader van een project voor het vak Datavisualisatie. De broncode van deze website is verkrijgbaar op Github en via de achterliggende ObservableHQ Notebooks. De gehoste versie van deze website wordt kostenloos en advertentievrij beschikbaar gesteld, zonder enige garanties op haar beschikbaarheid.

Over de Data

De informatie die op deze website wordt gevisualiseerd werd ontgonnen met de Federal Parliament API & Scraper. Een in Python geïmplementeerde Open Source scraper die de verslagen van de plenaire vergaderingen van De Kamer van Volksvertegenwoordigers op automatische wijze inleest en verwerkt. Hieruit halen we informatie over onder andere stemmingen, wetsvoorstellen en wetsontwerpen. Dit wordt verrijkt met extra informatie over de volksvertegenwoordigers zelf die wordt verkregen via Wikipedia en WikiData.

Waarom enkel de plenaire vergadering?

Wanneer we de verslagen die verkrijgbaar zijn op DeKamer.be bekijken, dan valt het op dat niet voor alle commissies de verslagen in een machineleesbare vorm worden aangeleverd. Aangezien we dus de leden van de verschillende commissies niet op een gelijke manier kunnen behandelen door dit gebrek aan informatie, kozen we ervoor om ons initieel te richten op de activiteiten in de plenaire vergadering. We sluiten echter niet uit dat, indien de tijd dit toelaat, deze website in de toekomst ook wordt uitgebreid met deze informatie. De plenaire vergadering op zich speelt echter wel een zeer centrale rol in de goedkeuring van wetgeving en de controle van de regering, waardoor we menen dat deze informatie op zich ook al een goed beeld kan bieden op onze volksvertegenwoordigers.

Hoe nauwkeurig is deze informatie? En wat als ik een fout ontdek?

Aangezien de verslagen met de hand worden opgesteld, waarbij wel een sjabloon wordt gebruikt dat voor een redelijke consistentie zorgt, durven er af en toe wel eens fouten op te duiken in de verslagen die op DeKamer.be verschijnen. De meeste van de vormfouten worden bij het opbouwen van de API automatisch gerapporteerd en kunnen we zo opvangen. Maar een aantal fouten is meer structureel van aard en heeft te maken met de inhoud van het verslag, deze fouten rapporteren we via een Erratum. Indien u toch nog een andere onvolkomenheid ontdekt, nodigen wij u uit dit te rapporteren via de Github Issues van de API.

Hoe zit het met mijn privacy?

Deze website maakt gebruik van de diensten van CloudFlare, Netlify, Observable en GitHub in de ontwikkeling en het beschikbaar maken van haar inhoud.

Om informatie over het gedrag van bezoekers te verzamelen maken we ook gebruik van Ackee. Deze analytics software geeft ons inzicht over het algemene gedrag van onze gebruikers maar niet over individuele gebruikspatronen, aangezien het gebruikers niet volgt en geen persoonlijke identificeerbare informatie opslaat.

Tot slot bieden we knoppen op deze website aan om de inhoud te delen via social media, deze maken geen gebruik van invasieve tools van bepaalde sociale netwerken. Indien u ermee in interactie gaat moet u zich bewust zijn dat het gekozen sociale netwerk bepaalde informatie kan verzamelen over uw bezoek.

Ik wil zelf met deze data aan de slag.

Dat kan uiteraard, we bieden zonder enige garanties op de beschikbaarheid of accuraatheid van de data een gehoste versie van de API aan via parlement.thundr.be. Daarnaast stellen we eveneens de achterliggende broncode beschikbaar onder de MIT licentie.